Empresa - Política integrada de qualitat

Política integrada de sistemes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals

MATRIX, SA, assumeix els principis que formen la política de Qualitat, Medi Ambient i de prevenció de riscos laborals, concretats en:

Assoliment de la Qualitat total, aplicant la millora contínua, en l'optimització dels processos i els subprocessos que assegurin el compliment de les expectatives dels clients en tots els serveis prestats, així mateix la Direcció considera fonamental que totes les persones de l'empresa prenguin part activa en aquesta política, tenint en compte com a objectius diaris:

  • La satisfacció dels clients, complint les exigències i els terminis compromesos, és la meta permanent de MATRIX, SA

 

  • Inculcar en els col·laboradors, una vocació de servei amb l'eficàcia i l'eficiència requerides amb la finalitat de proporcionar un servei d'alta qualitat, adequat i ètic, a uns preus competitius.

 

  • La protecció activa de la salut i la seguretat dels empleats i de les instal·lacions, com a principi bàsic per al desenvolupament de l'activitat de MATRIX, SA, per aconseguir uns processos i operacions ASSEGURANCES tant per a les persones de l'organització com per als clients i la societat en general.

 

  • La conservació de l'Medi ambient, com a funció assumida, liderada i gestionada per la direcció a través de la línia executiva, tant per als centres propis com per a l'entorn social i les instal·lacions dels clients.

 

  • La Direcció es compromet a aportar els recursos humans i materials per garantir una formació de personal, d'acord amb els aspectes de qualitat, medi ambient, prevenció de riscos laborals, que faciliti la seva implicació en la interpretació i el compliment dels procediments i les seves instruccions elaborades amb aquesta finalitat.

 

  • L'organització assumeix el compromís de compliment dels requisits legals, normatius i altres que l'organització subscrigui en matèria de prevenció de riscos laborals, Medi Ambient, Seguretat de la Informació, i dels associats a l'producte i / o a la prestació de servei.

 

  • Difondre aquesta política de Qualitat i Medi Ambient, i incrementar la consciència pública posant-la a disposició dels ciutadans i de totes les persones que treballen per a nosaltres.

(+34) 972 70 03 58 info@matrix-sa.com

Direcció

Ctra. C-26, km 195 17500 Ripoll (Girona)

GPS: 42º 13' 7.74" N - 2º 12' 42.80" E

Contactar

T. (+34) 972 70 03 58

F. (+34) 972 70 33 51

Comparteix contingut