Avís legal

Introducció
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MATRIX, SA informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, MATRIX, SA informa de les següents dades

Raó social: Matrix, SA
NIF a17024720
Adreça postal pol. ind. la Barricona, ctra. c-26, km. 195 17500, Ripoll (Girona)
Adreça electrònica info@matrix-sa.com
Telèfon +34 972700358
Registre mercantil tom 18, foli 177, full 1462 i inscripció 1a
Objecte principal realització de motlles d'injecció i matrius.


Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús pel lloc web de MATRIX, SA confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de MATRIX, SA, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de MATRIX, SA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per MATRIX, SA per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per MATRIX, SA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat
MATRIX, SA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
MATRIX, SA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, MATRIX, SA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Modificacions
MATRIX, SA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d'ús de la mateixa, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es troben publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial
MATRIX, SA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MATRIX, SA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de MATRIX, SA.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MATRIX, SA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de MATRIX, SA.

Certificat SSL
El certificat SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre MATRIX, SA i l'usuari.
MATRIX, SA disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per a realitzar connexions segures.
En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
MATRIX, SA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. MATRIX, SA té el domicili a GIRONA, Espanya.
Els contractes celebrats per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la residència habitual.
Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

(+34) 972 70 03 58 info@matrix-sa.com

Direcció

Ctra. C-26, km 195 17500 Ripoll (Girona)

GPS: 42º 13' 7.74" N - 2º 12' 42.80" E

Contactar

T. (+34) 972 70 03 58

F. (+34) 972 70 33 51

Comparteix contingut